ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จังหวัดชัยภูมิอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะอง
     149-155ดาวน์โหลด
     หน้า127-148ดาวน์โหลด
     หน้า115-125ดาวน์โหลด
     หน้า87-114ดาวน์โหลด
     หน้า81-85ดาวน์โหลด
     หน้า60-80ดาวน์โหลด
     หน้า48-56ดาวน์โหลด
     หน้า 27-47ดาวน์โหลด
     หน้า 1 - 25ดาวน์โหลด
     สารบัญดาวน์โหลด
 เอกสารธุรกิจพลังงาน
     หนังสือส่งดาวน์โหลด
     ธพน.4(2)ดาวน์โหลด
     แบบ ธพน.4 (1)ดาวน์โหลด
 เอกสารประกอบการรับพนักงานจ้าง
     หนังสือค้ำประกันดาวน์โหลด
     หนังสือแจ้งไปทำสัญญาดาวน์โหลด
     สัญญาจ้างดาวน์โหลด
     ส่งคำสั่งบรรจุแต่งตั้งดาวน์โหลด
     แบบขอความเห็นชอบดาวน์โหลด
     คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดาวน์โหลด
     ใบตรวจเอกสารดาวน์โหลด
     ประกาศผลดาวน์โหลด
     ประกาศผู้มีสิทธสอบดาวน์โหลด
     ใบรับสมัครดาวน์โหลด
     สัมภาษณ์ดาวน์โหลด
     สอบภาคปฏิบัติดาวน์โหลด
     ข้อสอบดาวน์โหลด
     กระดาษคำตอบดาวน์โหลด
     หนังสือประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด
     ประกาศรับสมัครดาวน์โหลด
     บันทึกขอความเห็นชอบนายกแต่งตั้งกรรมการดาวน์โหลด
 ระเบียบค่าเช่าบ้าน
     แบบขอรับค่าเช่าบ้านดาวน์โหลด
     เอกสารประกอบดาวน์โหลด
     บันทึกข้อความดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักการบริหารงานบุคคล
     หลักการบริหารงานบุคคลดาวน์โหลด
 เลขที่ตำแหน่ง
     เลขที่ตำแหน่งดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
     ประกาศพนักงานจ้างดาวน์โหลด
 แบบเลื่อนระดับ
     สายงานที่เริ่มจากระดับ 3ดาวน์โหลด
     สายงานที่เริ่มจาก 1และ2ดาวน์โหลด
 ระเบียบแผนพัฒนาสามปี
     ระเบียบแผนพัฒนาสามปีดาวน์โหลด
 แผนอัตรากำลัง
     ตัวอย่างแผนอัตรากำลังดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาบุคลากร
     แผนพัฒนาบุคลากรดาวน์โหลด
 แผนป้องกันยาเสพติด
     แผนป้องกันยาเสพติดดาวน์โหลด
 ตัวอย่างคำร้อง
     ตัวอย่างคำร้องดาวน์โหลด
 คำสั่งต่าง ๆ
     คำสั่งต่าง ๆ 1ดาวน์โหลด
     คำสั่งโอนพนักงาน(โอนไป)ดาวน์โหลด
     คำสั่งโอนพนักงาน(รับโอน)ดาวน์โหลด
     คำสั่งพนักงานโอนไปรับราชการหน่วยอื่นดาวน์โหลด
     คำสั่งพนักงานลาออกจากราชการดาวน์โหลด
     คำสั่งพนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่งดาวน์โหลด
     คำสั่งเปลี่ยนสายงานดาวน์โหลด
     คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปดาวน์โหลด
     คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจดาวน์โหลด
     คำสั่งแผนพัฒนาดาวน์โหลด
 บันทึกการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี
     บันทึการประชุมดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาสามปี
     2553 - 2555ดาวน์โหลด
 ประมวลผลคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการส่วนตำบล
     ประมวลผลดาวน์โหลด
 คำสั่งควบคุมภายใน
     การวางระบบควบคุมภายใน 2552ดาวน์โหลด
     แจ้งทุกส่วนดาวน์โหลด
     ส่วนสวัสดิการดาวน์โหลด
     ส่วนโยธาดาวน์โหลด
     สำนักปลัดดาวน์โหลด
     ส่วนการคลังดาวน์โหลด
มิถุนายน 2559
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 26 มิถุนายน 2559
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอมีการให้บริการดีเพียงใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.158.47.235
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,001,222 
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4488-2626  Fax : 0-4488-2345
Email : chongsammor@yahoo.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.