ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธได้รับการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 7 พ.ย. 2566 ]
.................................................................................................................................
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 23 ต.ค. 2566 ]
.................................................................................................................................
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา [ 16 ต.ค. 2566 ]
.................................................................................................................................