องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


เป็นตัวแทนมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 100 ปีขึ้นไป


วันนี้ 30 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอเป็นตัวแทนมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ

100 ปีขึ้นไปจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 ราย ในตำบลช่องสามหมอ

2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-06
2020-08-22
2020-07-31
2020-07-29
2020-07-15
2020-07-14
2020-06-30