องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565...
   

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประชุม...

  ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต...
   

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำ...

  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง...
   

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็...

  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดเวรยามรักษาค...
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
 
รายงานพิเศษ โรงเรียนผู้สูงวัย อบต ช่องสามหมอ #ช่อง NBT11
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้