องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 18 ก.พ. 2564 ]16
2 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]22
3 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]24
4 ประชาสัมพันธืงบเเสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]22
5 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]25
6 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ใหม่ ประจำปี 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]33
7 ประกาศ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เเละงดเบี้ยปรับ/เงินพิ่มตามพระราขบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]33
8 จดหมายข่าว ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เเละงดเบี้ยปรับ/เงินพิ่มตามพระราขบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]34
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วทางด้านทิศตะวันออกของ อบต.ช่องสามหมอ [ 22 ก.ค. 2563 ]53
10 ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กดัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 [ 17 ก.ค. 2563 ]50
11 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านป่าเสร้ยว หมู่ที่ 6 [ 14 ก.ค. 2563 ]52
12 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 [ 7 ก.ค. 2563 ]47
13 ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 2 ก.ค. 2563 ]74
14 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 29 มิ.ย. 2563 ]48
15 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 [ 25 มิ.ย. 2563 ]43
16 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2563 ]44
17 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 [ 23 มิ.ย. 2563 ]44
18 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่4 [ 22 มิ.ย. 2563 ]49
19 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]61
20 ผลสรุปแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 6 ม.ค. 2563 ]50
 
หน้า 1|2|3