องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 2 ก.ค. 2563 ]3
2 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 29 พ.ค. 2563 ]9
3 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล [ 3 ม.ค. 2563 ]71
4 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]64
5 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]62
6 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 9 ต.ค. 2562 ]70
7 จดหมายข่าว [ 19 ก.ย. 2562 ]69
8 การออกให้บริการนอกสถานที่ในการรับการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ก.ย. 2562 ]56
9 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]56
10 สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 12 ก.ย. 2562 ]54
11 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]58
12 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี [ 15 ก.ค. 2562 ]79
13 เอกสารประชาสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย [ 11 ก.ค. 2562 ]47
14 ประชาสัมพันธ์แผนพับความรู้ สาธารณภัย [ 7 ก.ค. 2562 ]72
15 ประชาสัมพันธ์วันเปิดโรงเรียนผู้สูงวัย [ 4 ก.ค. 2562 ]50
16 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]61
17 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]49
18 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]54
19 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]54
20 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]52
 
หน้า 1|2