องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแก้งคร้อ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2563 ]37
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ส.ค. 2563 ]34
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแก้งคร้อ บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 [ 21 ส.ค. 2563 ]32
4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ช่องสามหมอ [ 21 ส.ค. 2563 ]31
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 [ 6 ส.ค. 2563 ]31
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๐๓ สายแยก ทล.อบจ.๓๐๑๙ บ้านหนองแสง - ลำห้วยอีด่าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องสามหมอ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้า [ 30 มี.ค. 2563 ]61
7 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 23 มี.ค. 2563 ]77
8 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๐๑ สายบ้านแก้งคร้อ ( คุ้มดอนกลอย ) - บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วน [ 18 มี.ค. 2563 ]219
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๐๓ สายแยก ทล.อบจ.๓๐๑๙ บ้านหนองแสง - ลำห้วยอีด่าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องสามหมอ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์ [ 11 มี.ค. 2563 ]71
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ( ดีเซล ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัดต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) [ 10 มี.ค. 2563 ]69
11 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-001 สายบ้านแก้งคร้อ ( คุ้มดอนกลอย ) – บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านแก้งคร้อ ตำชลช่องสามหมอ กว้าง 4 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่อ [ 2 มี.ค. 2563 ]63
12 ประกาศโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง [ 20 ก.พ. 2563 ]76
13 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวดต์ จำนวน 1 คัน ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 13 ก.พ. 2563 ]109
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ส.ค. 2562 ]111
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ก.ค. 2562 ]112
16 ประกาศร่างขอบเขตคุณลัษณะและราคาการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (2/1) [ 2 ก.ค. 2562 ]105
17 ประกาศร่างขอบเขตคุณลัษณะและราคาการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (2/2) [ 2 ก.ค. 2562 ]113
18 ประกาศร่างขอบเขตคุณลัษณะและราคาการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (2) [ 2 ก.ค. 2562 ]103
19 ประกาศร่างขอบเขตคุณลัษณะและราคาการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (1) [ 2 ก.ค. 2562 ]93
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ก.ค. 2562 ]98
 
หน้า 1|2|3|4|5