องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


ประชุมตำบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมประชุมเวที...ทบทวนและส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง🤝🤝 โครงการตำบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน #ขอบคุณ 🙏🙏คกก.ขับเคลื่อนตำบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน//ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ//สภาเด็กและเยาวชนตำบลช่องสามหมอ
2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-06
2020-08-22
2020-07-31
2020-07-29
2020-07-15
2020-07-14
2020-06-30