องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ผู้จนมากลำบากจริง 2563


วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามกระบวนการช่วยเหลือผู้จนมาก ลำบากจริง ตำบลช่องสามหมอ จำนวน 10 ครอบครัว
2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-06
2020-08-22
2020-07-31
2020-07-29
2020-07-15
2020-07-14
2020-06-30