องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


นำเสนอผลงานอปท.ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2563


วันที่ 26 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลแก้งคร้อ นำเสนอผลงาน อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2563 เขตสุขภาพ 9 ณ สำนักงานสาธารสุขจังหวัดชัยภูมิ

2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-06
2020-08-22
2020-07-31
2020-07-29
2020-07-15
2020-07-14
2020-06-30