องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


ประชุม "แนวทางสร้างความมั่นคงทางเศรรษฐกิจและสวัสดิการสังคมผุู้สูงวัย"


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมกับ สำนักงาน พมจ.ชัยภูมิ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุม "แนวทางสร้างความมั่นคงทางเศรรษฐกิจและสวัสดิการสังคมผุู้สูงวัย" ขึ้น ณ ห้องประชุมประชาบดี สำนักงาน พมจ. ชัยภูมิ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการด้านส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้สูงวัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม ดังต่อไปนี้ เช่น ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ อบต.ช่องสามหมอ พมจ.ชัยภูมิ จัดหางานชัยภูมิ พัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ประกันสังคมชัยภูมิ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชัยภูมิ ธกส. ออมสิน กศน. อบจ.ชัยภูมิ พัฒนาชุมชนชัยภูมิ CPF คลังจังหวัด(กอช.) กลุ่มอาชีพ/ผู้นำตำบลช่องสามหมอ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-06
2020-08-22
2020-07-31
2020-07-29
2020-07-15
2020-07-14
2020-06-30