องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


มอบวัสดุซ่อมบ้านผู้ด้อยโอกาส ม.9 จำนวน 2 หลัง


วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาภ นายก อบต.ช่องสามหมอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้นำท้องที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2563 โดยได้มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านและปรับปรุงให้น่าอยู่อาศัย จำนวน 2 ราย คือ

1.นางสุริยา คงแสง หมู่ที่ 9

2.นายทองล้วน สว่างพิทักษ์ หมู่ที่ 9

2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-06
2020-08-22
2020-07-31
2020-07-29
2020-07-15
2020-07-14
2020-06-30