องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


โครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย ประจำปี 2563


วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่นตำบลช่องสามหมอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดโครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสมุนไพร กลุ่มรอกกะลา และกลุ่มไข่เค็ม เป้าหมายผู้สูงอายุ และเด็กและเยาวชน จำนวน 150 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-06
2020-08-22
2020-07-31
2020-07-29
2020-07-15
2020-07-14
2020-06-30