องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุ สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา 2565


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานและเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุ สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา จัดโดยศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช.องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

2022-05-29
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-20
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11
2022-04-26
2022-04-20
2022-04-12