องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายโชติวัฒน์ ดิลกลาภ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พร้อมด้วย นางสาวชดาภร พิไลวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมกันทำกิจกรรม ปลูกต้นทองอุไร

🪴🪴วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565🪴🪴

2022-05-29
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-20
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11
2022-04-26
2022-04-20
2022-04-12