องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 (โรงเรียนผู้สูงวัย) ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1


วันที่ 26 เมษายน 2565 นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 (โรงเรียนผู้สูงวัย) ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในเรื่องรำวงมาตรฐาน การรำระบำคองก้า การเตรียมความพร้อมเข้าสู่บทเรียน และกิจกรรมนันทนาการ

2022-05-29
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-20
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11
2022-04-26
2022-04-20
2022-04-12