องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


การประชุมทีมปฏิบัติการตามโครงการขจัดความยากจนเพื่อคนทุกช่วงวัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 20 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอจัดการประชุมทีมปฏิบัติการตามโครงการขจัดความยากจนเพื่อคนทุกช่วงวัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี ท่านปลัดอำเภอประจำตำบลช่องสามหมอ เป็นหน้าหน้าทีม ผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชน รองนายกฯ เลขานายกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ทีมพี่เลี้ยง เพื่อติดตามการดำเนินงาน และการช่วยเหลือ ตลอดจนการพิจารณาแนวทางการจัดการเงินผ้าป่า เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเป้าหมายในพื้นที่

 

 

2022-05-29
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-20
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11
2022-04-26
2022-04-20
2022-04-12