องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


นายอำเภอแก้งคร้อ ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและทอดผ้าป่าเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ ตามโครงการ"ศจพ." ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ


วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและทอดผ้าป่าเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ ตามโครงการ"ศจพ." ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายกองค์การบริหาส่วนตำบลช่องสามหมอ คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุในเขตตำบลช่องสามหมอ ในการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ซึ่งกิจกรรมทอดผ้าป่า ยอดเงินจำนวน 44,529 บาท

2023-04-12
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-29
2022-08-01
2022-05-29
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-20
2022-05-17